slider-1
slider-2
slider-3
slider-4
slider-5
slider-6
slider-7

Montessorischool Cascade

De montessorischool Cascade is een energieke school. We willen ons onderscheiden met onderwijs op hoog niveau waarin iedere leerling zich optimaal kan ontplooien. Waarin we gezamenlijk de sterke punten en talenten van individuen ontdekken en benutten.

Cascade volgt de principes van het Montessori-onderwijs, die de Italiaanse arts en antropoloog Maria Montessori ruim een eeuw geleden voor het eerst in de praktijk bracht. Tegelijkertijd geeft de school daar haar eigen, eigentijdse invulling aan.

We zoeken altijd een balans tussen discipline en vrijheid: we bieden een duidelijke structuur en vervolgens reiken we de leerlingen de middelen aan waarmee ze zelf aan de slag kunnen. Op de manier die het beste bij ze past. Zelf keuzes maken, dat is het uitgangspunt: de leerling kiest het werk, de werkplek, het tempo, het tijdstip. We geven geen cijfers; we gebruiken veel lesmateriaal die de kinderen zelf in staat stelt hun fouten te herkennen en te herstellen.

Vrijheid is op onze school geen open, oneindig gegeven. De school bepaalt de grenzen, daarbinnen maakt de leerling zijn of haar eigen keuzes, op eigen kracht. We leren de kinderen ruimte en vrijheid die ze hebben te waarderen en te gebruiken, maar ook rekening te houden met de ruimte en vrijheid van een ander. Respect voor elkaar is een van onze kernwaarden. Elke dag, in alles wat we doen, leren we de kinderen respect te tonen voor andere leefwijzen en levensbeschouwingen en moedigen we ze aan zich te verdiepen in wat belangrijk is voor medeleerling en medemens. Tolerantie en solidariteit zitten in onze genen.

Cascade is een bijzondere algemene school, die midden in de maatschappij wil staan. En zeker ook midden in Almere Poort, een almaar veranderende lappendeken aan culturen en achtergronden. We gaan niet uit van een geloofsovertuiging, maar staan wel open voor alle gezindten en levensvisies. Goed onderwijs is leidend – dat raakt hart en ziel van onze school. Waar we onszelf kunnen verbeteren, doen we dat. Ook wijzelf leren continu. Dat zien we als een kracht. Het is een gezamenlijke inspanning.

We willen een school zijn die naar buiten kijkt, die ontvankelijk is voor inbreng van kinderen en ook hun ouders. We stimuleren eigen initiatief en nieuwsgierigheid. Die zullen het onderwijs en, het allerbelangrijkste, de toekomst van de kinderen ten goede komen.

Vanaf volgende week starten we met het thema ‘Zorgen voor jezelf en anderen’. Om het thema te openen gaan we op dinsdag 21 mei van 12.15 uur tot en met 12.45 uur samen lunchen. Die middag lunchen we met de groepen A en B samen aan tafel op de gang. Kinderen smeren en snijden zelf de lunch onder begeleiding van leerkrachten en ouderhulp. Die dag wordt de lunch geheel verzorgd door school. Samen proosten we dan op een ‘gezond project’.

Agenda
Maandag 20 mei t/m woensdag 22 mei. Groep C op kamp.
Donderdag 23 mei. Groep C vrij. Carola en Marco compensatie.
Vrijdag 24 mei. Geen studiedag. Kinderen hebben les.
Donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei. Hemelvaart. Alle kinderen vrij.
Maandag 3 juni. Schoolreisje groep A en B.