slider-1
slider-2
slider-3
slider-4
slider-5
slider-6
slider-7

Montessorischool Cascade

De montessorischool Cascade is een energieke school. We willen ons onderscheiden met onderwijs op hoog niveau waarin iedere leerling zich optimaal kan ontplooien. Waarin we gezamenlijk de sterke punten en talenten van individuen ontdekken en benutten.

Cascade volgt de principes van het Montessori-onderwijs, die de Italiaanse arts en antropoloog Maria Montessori ruim een eeuw geleden voor het eerst in de praktijk bracht. Tegelijkertijd geeft de school daar haar eigen, eigentijdse invulling aan.

We zoeken altijd een balans tussen discipline en vrijheid: we bieden een duidelijke structuur en vervolgens reiken we de leerlingen de middelen aan waarmee ze zelf aan de slag kunnen. Op de manier die het beste bij ze past. Zelf keuzes maken, dat is het uitgangspunt: de leerling kiest het werk, de werkplek, het tempo, het tijdstip. We geven geen cijfers; we gebruiken veel lesmateriaal die de kinderen zelf in staat stelt hun fouten te herkennen en te herstellen.

Vrijheid is op onze school geen open, oneindig gegeven. De school bepaalt de grenzen, daarbinnen maakt de leerling zijn of haar eigen keuzes, op eigen kracht. We leren de kinderen ruimte en vrijheid die ze hebben te waarderen en te gebruiken, maar ook rekening te houden met de ruimte en vrijheid van een ander. Respect voor elkaar is een van onze kernwaarden. Elke dag, in alles wat we doen, leren we de kinderen respect te tonen voor andere leefwijzen en levensbeschouwingen en moedigen we ze aan zich te verdiepen in wat belangrijk is voor medeleerling en medemens. Tolerantie en solidariteit zitten in onze genen.

Cascade is een bijzondere algemene school, die midden in de maatschappij wil staan. En zeker ook midden in Almere Poort, een almaar veranderende lappendeken aan culturen en achtergronden. We gaan niet uit van een geloofsovertuiging, maar staan wel open voor alle gezindten en levensvisies. Goed onderwijs is leidend – dat raakt hart en ziel van onze school. Waar we onszelf kunnen verbeteren, doen we dat. Ook wijzelf leren continu. Dat zien we als een kracht. Het is een gezamenlijke inspanning.

We willen een school zijn die naar buiten kijkt, die ontvankelijk is voor inbreng van kinderen en ook hun ouders. We stimuleren eigen initiatief en nieuwsgierigheid. Die zullen het onderwijs en, het allerbelangrijkste, de toekomst van de kinderen ten goede komen.

Sluiting Cascade 

Helaas heeft het schoolbestuur van Cascade het voorgenomen besluit genomen om Cascade uiterlijk per 01-08-2020 te sluiten.

Vandaag, maandag 24 juni, zijn de ouders per mail hierover geïnformeerd.  Woensdag 26 juni is er een informatieavond en is er ruimte voor vragen en opmerkingen.

Cascade zal volgend schooljaar starten met twee groepen. Zodoende zijn alle kinderen die nu op Cascade zitten verzekerd van een plek op een school.

Ook de ouders van de kinderen die volgend schooljaar zouden starten op Cascade zijn geïnformeerd over het besluit.

Cascade zal vanaf nu geen nieuwe leerlingen meer inschrijven.

Agenda

Maandag 08 en dinsdag 09 juli schoolfoto’s.
Dinsdag 09 juli. Afscheidsavond groep 8.
Woensdag 10 juli. Eindfeest.
Donderdag 11 juli. Doorschuifochtend. Versturen schoolfoto’s.
Vrijdag 12 juli t/m zondag 25 augustus. Zomervakantie.

Vakanties en feestdagen, 2019-2020.

26 augustus; Eerste schooldag.
19 t/m 27 oktober; Herfstvakantie.
21-12 t/m 05-01; Kerstvakantie.
15-02 t/m 23-02; Voorjaarsvakantie.
10-04; Goede Vrijdag.
13-04; Tweede Paasdag.
25-04 t/m 10-05; Meivakantie.
01-06; Tweede Pinksterdag.
04-7 t/m 16-08; Zomervakantie.

Studiedagen, 2019-2020.
13-09
03-10
28-10
09-12
14-02
03-04
25-05