slider-1
slider-2
slider-3
slider-4
slider-5
slider-6
slider-7

Aanmelden

Aanmelden van leerlingen
Fijn dat u interesse toont in onze school. Mocht u geïnteresseerd zijn om uw kind(-eren) op Cascade in te schrijven dan kunt u contact opnemen voor een kennismakingsgesprek inclusief rondleiding. Tijdens dit gesprek informeert de directie over wat Montessorionderwijs inhoudt en hoe dat op Cascade eruit ziet.
Mocht u uw kinderen willen inschrijven dan kunt u uw kind aanmelden door een aanmeldingsformulier in te vullen. Deze kunt u downloaden op onze website of heeft u ontvangen na de rondleiding die de directie u heeft gegeven.

Wanneer kan mijn kind naar school?
Als uw kind 4 jaar wordt, kan uw kind naar school. De kinderen op Cascade beginnen op de eerst mogelijke maandag na hun vierde verjaardag.

Wanneer kan ik mijn kind aanmelden?
Wij adviseren uw kind zo vroeg mogelijk na hun tweede verjaardag aan te melden. Broertjes en zusjes van een kind dat al naar onze school gaat, worden altijd geplaatst maar moeten wel worden aangemeld.

Wennen in de groep.
Zes weken voordat uw kind 4 jaar wordt, wordt u en uw kind(-eren) uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht. Dit gesprek heeft als belangrijkste doel om kennis te maken en de praktische zaken door te spreken. De eerste week starten alle vier-jarigen met halve dagen. De kinderen gaan dan tot 13.00 uur naar school. Vanaf de tweede week volgen zij het volledige lesrooster.

Mijn kind gaat al naar een andere school,
kunnen we overstappen?

Ook dit is mogelijk. Dit kan zich voordoen bij een verhuizing, als het niet bevalt op de huidige school of om welke reden dan ook.
Wanneer uw kind op een andere school zit en u overweegt een overstap naar Cascade, dan wordt per situatie een besluit genomen. Nadat u uw kind hebt aangemeld, vindt een kennismakingsgesprek plaats met de directeur. Naast een wederzijdse kennismaking is dit gesprek bedoeld om inzicht te krijgen in de beweegredenen en de achtergronden van de voorgenomen schoolwisseling. Als er mogelijkheden zijn om uw kind te plaatsen, dan zal eerst contact worden opgenomen met de school waar uw kind nu op zit. Mede op basis van die informatie volgt een definitief besluit.