slider-1
slider-2
slider-3
slider-4
slider-5
slider-6
slider-7

Profiel kunst-cultuur en burgerschap

Op Cascade wordt leren een kunst!
Cascade heeft als profiel kunst-cultuur en burgerschap. Voor de tak kunst-cultuur houdt dit in dat onze leerlingen, gedurende de acht jaar dat ze bij ons op school zitten, naast het reguliere onderwijs, ook structureel kunstonderwijs volgen binnen de drie pijlers beeldende kunst, podiumkunst en mediakunst. Het resultaat is dat onze leerlingen na acht jaar Cascade hebben geleerd zich op verschillende manieren te presenteren en hun ideeën, samen of individueel, vorm te geven. Ze creëren, bediscussiëren en presenteren niet alleen met elkaar maar hebben ook geleerd te kijken en luisteren. Om dit te realiseren werkt de school met gespecialiseerde vakleerkrachten naast de groepsleerkrachten. De vakleerkrachten komen via KIDD (Kunst Is Dichterbij dan je Denkt), een van onze vaste partners.

Naast het zelf maken van kunst, kunnen onze leerlingen regelmatig zelf kunst bewonderen door bijvoorbeeld voorstellingen op school, presentaties in het theater of tentoonstellingen in het museum. Veel voorstellingen gegeven bij ons op school worden gedaan door een andere vaste partner, theatergezelschap De Bonte Hond.

De gedachte achter het cultuurprofiel is dat een kind dat zich ook op kunstzinnig gebied ontwikkelt, meer kansen heeft in de maatschappij. Tijdens de kunstlessen leren leerlingen samenwerken, problemen oplossen en hun concentratievermogen te vergroten. Bovendien helpen de kunstvakken de kinderen bij het verkrijgen van meer zelfvertrouwen en leerplezier. Deze eigenschappen steunen het kind bij het leren van de andere vakken. Lessenseries sluiten we altijd af met een presentatie waarbij belangstellenden van harte welkom zijn.

Burgerschap; Leer mij het zelf te doen!
Burgerschapsontwikkeling en Montessori-onderwijs lijken naadloos op elkaar aan te sluiten, gezien de gemeenschappelijke doelen die beiden nastreven, bijvoorbeeld met betrekking tot:

  • Ontwikkeling van bewustzijn, identiteit, zelfrespect en wil (tezamen de persoonlijkheid);
  • Het verwerven van bekwaamheid om in het dagelijks, sociale en maatschappelijke leven en verdere studie te kunnen functioneren;
  • Een persoonlijke, creatieve, onafhankelijke en verantwoordelijke rol te leren vervullen in de samenleving van nu en morgen.

Wij integreren burgerschap in onze themalessen van Jeelo. Jeelo heeft in twaalf duurzame projecten zes maatschappelijke uitdagingen verwerkt. Uitdagingen waarvoor de nieuwe generatie staat, gebaseerd op de duurzaamheidthema’s van de Verenigde Naties.

Ook maakt Cascade voor haar sociaal emotionele ontwikkeling op school gebruik van de Kanjertraining. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren.